Podłączenie zmywarki

O ile instalacja zmywarki w pomieszczeniu kuchennym dostosowanym do obsługi tego typu sprzętu nie powinna przysporzyć żadnych problemów, o tyle podłączenie jej w kuchniach leciwych, niedostosowanych do przyłączania urządzeń korzystających jednocześnie z trzech mediów (woda użytkowa, kanalizacja, instalacja elektryczna) wymaga od instalatora pewnej wiedzy fachowej.

Jak wszyscy wiemy, zmywarka musi być podłączona do infrastruktury sanitarnej i elektrycznej, dlatego istotne jest ustawienie urządzenia w takim miejscu, by temu wyzwaniu sprostać. Odległość od węzła wod-kan powinna być zdecydowanie mniejsza od długości przewodów przyłączeniowych dostarczonych wraz z urządzeniem. Dlatego zazwyczaj ustawiamy zmywarkę w bezpośrednim sąsiedztwie zlewozmywaka. Jeżeli, z różnych względów, nie jest możliwe takie ustawienie zmywarki, instalator powinien użyć pewnych, markowych  węży "przedłużających". Stosowanie tanich zamienników nie jest wskazane, ze względu na konieczność zapewnienia pewnych i trwałych połączeń.

Przed przystąpieniem do prac instalatorskich wskazana jest wizyta w pomieszczeniu, w którym ma stanąć zmywarka. Wizyta powinna mieć charakter doradczy, a jej celem jest wytypowanie metod przyłączeniowych oraz sporządzenie wykazu podzespołów, które należy zgromadzić przed przystąpieniem do realizacji zadania. Wizyta będzie również pomocna w doborze materiałów i narzędzi, które potrzebne będą instalatorowi.
Oczywiście można ograniczyć się do wywiadu telefonicznego, ale jest to obarczone ryzykiem, że uzyskane informacje będą niepełne, co zazwyczaj skutkuje wydłużeniem czasu instalacji ze względu na wyjazd do sklepu lub... stosowaniem rozwiązań prowizorycznych.

Przyłącze elektryczne.
Zdecydowanie najbardziej trywializowane połączenie, choć ze względów bezpieczeństwa najbardziej wymagające. Jeżli w pobliżu zmywarki nie ma gniazda z bolcem uziemiającym instalator zmuszony jest albo dociągnąć instalację elektryczną w okolice zlewozmywaka, albo skorzystać z przedłużacza. Ja zazwyczaj przedłużacze wykonuję sam. Używam dostępnych w sklepach przewodów 3x1,5mm, zakończonych zalaną wtyczką tzw. kątową. Po przeciągnięciu przewodu w okolice zmywarki zakańczam go gniazdem hermetycznym. Prowizoryczne stosowanie zwykłych przedłużaczy jest groźne w momencie choćby przypadkowego zalania wodą oraz ze względu na przekrój przewodów. Przyjęło się, że przewód 3x1,5mm jest w stanie bezpiecznie obsłużyć grzałkę domowych zmywarek. Należy zadbać, by zmywarka była właściwie uziemiona.

Przyłącze kanalizacyjne
Czasami się zdarza, że syfon zlewozmywaka nie posiada przyłącza pod zmywarkę/pralkę. Można się ratować wstawiając w sieć kanalizacyjną odpowiednio zredukowany trójnik. Jest to jednak pracochłonne i obarczone ryzykiem, że stara, zasiedziała instalacja zacznie przeciekać. Najprostrzym rozwiązaniem jest zakup syfonu z odpowiednim króćcem i zamontowanie w zlewozmywaku.

Przyłącze wodociągowe
Wszystkie zmywarki, które podłączałem, wymagały zasilania wodą zimną. Wiem jednak, że istnieją nieliczne modele, które należy podłączyć to wody ciepłej. Jeżeli bateria kuchenna zintegrowana jest ze zlewozmywakiem podłączenie jest niekłopotliwe, gdyż wystarczy wkręcić trójnik między rurą a przewodem giętkim zasilającym baterię. Można, a nawet należy zastosować zawór odcinający, umozliwiający odpięcie zmywarki od sieci wodociągowej, bez konieczności zamykania pionu.
O wiele trudniejszy jest przypadek, gdy bateria zamontowana jest na ścianie. Wówczas musimy zakupić zestaw do montażu zmywarki. Jest to niklowany trójnik nyplowy z zaworem, który montujemy na "zimnej wodzie", natomiast na przyłączu wody ciepłej instalujemy stosowną przedłużkę. Wybierając to rozwiązanie musimy sprawdzić, czy wylewka baterii w wyniku przesunięcia o długość zaworu nie będzie wystawała "za zlew". (...)


 Zapraszam do dyskusji na Forum